Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο

Το Αγγειακό ΕγκεφαλικόDSCF1399 Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) αποτελεί επείγον ιατρικό συμβάν, δυνητικά απειλητικό για τη ζωή του ασθενή, που απαιτεί επείγουσα και εντατική αντιμετώπιση.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια διακρίνονται σε ισχαιμικά, που είναι πιο συχνά και αποτελούν το 85% του συνόλου των εγκεφαλικών και σε αιμορραγικά (15%).

Ένα Ισχαιμικό ΑΕΕ, συμβαίνει όταν η παροχή αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται, με αποτέλεσμα τα εγκεφαλικά κύτταρα να πεθάνουν. H ροή του αίματος μπορεί να διακοπεί κυρίως με δύο μηχανισμούς: τη θρόμβωση και την εμβολή.

Θρόμβωση:  Η εκφυλιστική πάθηση των αρτηριών (αρτηριοσκλήρυνση), προκαλείται λόγω δημιουργίας μιας αθηρωματικής πλάκας, , στο εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων. Η πλάκα προκαλεί στένωση του αυλού της αρτηρίας και μικρορήξεις στο τοίχωμα αυτής, που ευνοούν τη δημιουργία θρόμβου με αποτέλεσμα να αποφραχθεί.

Εμβολή: Όταν ένας θρόμβος αίματος ή ένα κομμάτι αθηρωματικής πλάκας ταξιδέψει μέσω του αίματος και αποφράξει μία αρτηρία του εγκεφάλου τότε έχουμε τη δημιουργία εμβολής.

Αιμορραγικό ΑΕΕ συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο σε ένα τμήμα του εγκεφάλου σπάσει, τότε το αίμα διαχέεται μέσα στον εγκέφαλο προκαλώντας αιμορραγία. Η περιοχή του εγκεφάλου που κανονικά τροφοδοτείται από το αγγείο αυτό , παύει να αιματώνεται. Η περιοχή που συσσωρεύεται το αίμα υποφέρει λόγω της πίεσης που δέχεται από το διαχεόμενο αίμα και προκαλεί βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα.

Οι επιπτώσεις μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πολυδιάστατες και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε σχέση με την σωστή φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

Μετά την αξιολόγηση του επεισοδίου και εκτίμηση της κατάστασης, θα εφαρμόσουμε μία εξατομικευμένη θεραπεία ώστε να σας βοηθήσει να επανέλθετε στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Η θεραπεία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της ημίπληκτης αλλά και της υγιής πλευράς, στην ισορροπία,  στην επανεκπαίδευση βάδισης, στην αντιμετώπιση του όποιου πόνου έχετε αλλά και στην πρόληψη προβλημάτων που μπορεί να ακολουθήσουν ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε).

Η άμεση φυσικοθεραπευτική παρέμβαση θα σας βοηθήσει στο να σας δείξει ασφαλείς μεταφορές από το κρεβάτι σας προς την καρέκλα και το αντίστροφο, με ταυτόχρονη τόνωση και στήριξη του ασθενή για ψυχική και σωματική αναπτέρωση.

Στη συνέχεια :

  • Ο ασθενής θα επανεκπαιδευτεί στην ισορροπία
  • Ο ασθενής θα ξαναμάθει να βαδίζει
  • Ο ασθενής θα κάνει ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας
  • Ο ασθενής θα ξαναμάθει να κάνει ασκήσεις έκφρασης του προσώπου
  • Ο ασθενής θα κάνει ασκήσεις ολιστικής ενδυνάμωσης
  • Θα υπάρξει εκπαίδευση για την οικογένειά του ασθενή
  • Θα υπάρξει εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων που αποσκοπούν στη διατήρηση της κινητικότητας, βάδισης και ισορροπίας : βοηθητικοί νάρθηκες, βακτηρίες, περιπατητήρα (Πι), αναπηρικό αμαξίδιο.
  • Θα διαλέξουμε το κατάλληλο αναπηρικό αμαξίδιο, αν το έχει ανάγκη

Ανάλογα με την αξιολόγηση του επεισοδίου και το χρόνο που έχει περάσει από το Α.Ε.Ε, η διάρκεια και ο χρόνος της αποκατάστασης ποικίλει.